Slogan

online afspraak maken | contact
 

· HOME · Opleiding, vorming, training/coaching · OR · OR-opleidingen · HRM-opleidingen · Leiderschap · Trainingen · Binden en boeien ·

Organisatie

OR-opleidingen

Seneca Consultancy BV heeft veel te bieden

 • Trainingen, cursussen en workshops op maat voor zowel Ondernemingsraden, directies en managementteams
 • Ondersteuning bij verkiezingstrajecten
 • Opzetten van nieuwe medezeggenschapsvorm(en)
 • Compleet invoering- en begeleidingstraject van een nieuwe OR
 • Het vormen van een OR-team
 • Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden
 • OR en het ontwikkelen van een missie, visie en doelstellingen
 • OR en het werken met een beleidsplan
 • Ondersteunende activiteiten voor voorzitters en secretarissen
 • Het dagelijks bestuur van de OR
 • Personeelszorg t.b.v. OR-leden
 • Professionalisering van het OR-werk
 • Opzetten van een succesvolle achterbanbenadering
 • OR en omgaan/opzetten van zelfsturing
 • OR en participatie/werkoverleg
 • OR en het nut van netwerken
 • Advisering m.b.t. complexe advies- en/of instemmingaanvragen
 • Begeleiden van organisatieveranderingen en de rol van de OR
 • Opzetten van veiligheidsbeleid
 • ARBO en de rol van de OR
 • OR en flexibiliteit
 • OR en Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid


Vaardigheidstrainingen o.a. op het gebied van:

 • vergaderen
 • onderhandelen
 • presenteren
 • formuleren van doelstellingen
 • projectmatig werken
 • visieontwikkeling
 • conflictbeheersing
 • stijlen van beïnvloeding
 • situationeel leidinggeven