Slogan

online afspraak maken | contact
 

Organisatie

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad als optimaal mogelijke ”medespeler” in uw bedrijf?
Om de Ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf tot een zo optimaal mogelijke “medespeler” te vormen, kan een beroep worden gedaan op deskundigen. “Seneca Consultancy BV” is zo’n deskundige die graag bereid is u de helpende hand te bieden om u in uw OR-werk succesvol te laten zijn. Maatwerk via training, coaching en advisering van de OR behoren tot de mogelijkheden. Het uiteindelijk doel is de effectiviteit van uw OR te verhogen en daarmee het “OR”-werkplezier te bevorderen, waardoor de OR-leden met een prettig gevoel hun dubbele baan kunnen vervullen. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn die wij u te bieden hebben.

Klankbord voor de bestuurder
Het is heel belangrijk dat de kwaliteiten die in de OR zitten ook benut worden. Mensen met een drive om zich te verdiepen, die op professioneel niveau kunnen en willen werken, openheid betrachten en door kunnen denken. “Een goede OR helpt bij de snelheid van besluitvorming en kan ook zorgen voor een breder draagvlak in de organisatie voor de directiebeslissingen”, aldus de directeur van een grote onderneming. Hierbij is het natuurlijk ook van belang dat er vanuit de directiezijde ook in de OR wordt geïnvesteerd.

Uitgangspunt
Een goed draaiende OR heeft veel pluspunten. Zo'n OR, waar de medewerkers hun creativiteit kunnen inzetten en zich positief kritisch met het bedrijf bezighouden, is een klankbord voor een ondernemer. Het is voor de ondernemer een perfecte manier om te weten te komen wat er leeft onder het personeel en daarmee in het beleid rekening te houden. Andere pluspunten zijn: verbetering van de interne communicatie, hogere kwaliteit van besluitvorming, meedenken over toekomstige ontwikkelingen, een grotere betrokkenheid bij de onderneming door het gezamenlijk signaleren en oplossen van problemen. Redenen genoeg om “samen te werken” als OR en directie.