Slogan

online afspraak maken | contact
 

Organisatie

InCompany trainingen

Met het ontwikkelen van uw medewerkers vergroot u de kwaliteit en het succes van uw organisatie. Daarvoor zijn opleidingen, trainingen en workshops doeltreffende manieren om de kennis en vaardigheden van uw mensen uit te breiden. Maar op welke wijze professionaliseert u uw medewerkers binnen uw organisatie? De InCompany opleidingen van Seneca Consultancy BV helpen u daarbij. Op deze wijze creëert u namelijk een gezamenlijk referentiekader, spreekt dezelfde taal en werkt men met elkaar aan een vooraf gesteld gezamenlijk doel.

De InCompany opleidingen, trainingen en workshops worden qua inhoud en organisatie afgestemd op de door u aangegeven wensen. De wensen worden voorafgaand aan de opleiding geïnventariseerd door intakegesprekken te organiseren met zowel de opdrachtgever als de deelnemers aan de opleiding. Op basis van de verkregen informatie stelt de begeleider in overleg met de opdrachtgever de inhoud van de opleiding en de te gebruiken lesmaterialen vast.

De aanpak van de opleidingen zijn er op gericht dat de verkregen kennis direct toepasbaar is in de praktijk van uw organisatie. Onze begeleiders hebben hun sporen zowel vakinhoudelijk als didactisch inmiddels verdiend.
Uiteraard ontbreekt niet de mogelijkheid om in de fase na de opleidingen een beroep te doen op onze begeleiders. Op die manier kunnen uw medewerkers ook op een later tijdstip met vragen en problemen bij een vakdeskundige terecht.

Graag adviseren wij u over de InCompany mogelijkheden voor uw organisatie. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn die wij u te bieden hebben.