Slogan

online afspraak maken | contact
 

· HOME · Opleiding, vorming, training/coaching · OR · OR-opleidingen · HRM-opleidingen · Leiderschap · Trainingen · Binden en boeien ·

Organisatie

OR-opleidingen

Seneca Consultancy BV heeft veel te bieden op HRM-gebied

 • HRM inleiding
 • HRM in de praktijk
 • HRM strategie en beleid
 • HRM kerntaken
 • (Re)-Organisatieverandering
 • Formatie & FUWA
 • Arbeidsmarkt & Werkgelegenheid
 • Personeelsplanning & voorziening, W&S
 • Personeelsontwikkeling (MD); opleidingsbeleid; POP
 • Beloningsmanagement
 • Arbeidsverhoudingen

 • QFM, ISO, INK, kwaliteitsbeleid
 • HRM specifiek
 • HRM Ethiek, integriteit, gedragscode

 • HRM in cijfers
 • HRM kengetallen
 • HRM financieel
 • HRM methoden en technieken
 • HRM informatiesystemen

 • HRM juridisch
 • HRM en (arbeids)-recht
 • HRM en medezeggenschap
 • HRM mediation
 • HRM vaardigheden
 • Functioneringsgesprekken
 • Slecht nieuwsgesprekken
 • HRM en leiderschap
 • HRM intervisie
 • Arbo beleid

 • HRM maatschappelijke ontwikkelingen en trends
 • HRM innovatie en trends
 • Synchroniciteit
 • Empowerment
 • Performance management
 • HRM bedrijfskunde
 • BYY (Best Year Yet)
 • HNW 2.0
 • Leeftijdsfasenbewustpersoneelsbeleid
 • Workshops
 • Congressen