Slogan

online afspraak maken | contact
 

· HOME · 

Organisatie

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht en de sociale zekerheid volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. De laatste jaren is er een stortvloed aan nieuwe regelingen gekomen. Vooral de positie van zieke werknemers en werklozen is ingrijpend veranderd. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgevers en de werknemers zelf. De overheid wil zieke werknemers en werklozen zo snel mogelijk laten reïntegreren. Op het individu zijn nogal wat verplichtingen zijn gelegd. Ook de werkgever zal zich aan de nodige regels moeten houden.

  • Tijdens ziekte dienen werkgever en werknemer te werken aan reïntegratie. Zo mogelijk in de eigen functie, eventueel in een andere functie. Als werkhervatting bij de eigen werkgever niet mogelijk is, dan dient de werkgever zich in te spannen voor reïntegratie bij een andere werkgever. Tijdens de eerste twee ziektejaren moet de werkgever minimaal 70% van het salaris doorbetalen.
  • Na twee jaar ziekte komt de werknemer mogelijk in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De uitkeringsrechten zijn beperkt, maar worden gunstiger naarmate de werknemer in staat is om nog gedeeltelijk te werken.
  • De duur van een WW-uitkering is sinds 2006 meer gekoppeld aan de duur van iemands werkelijk arbeidsverleden. De maximale duur van een WW-uitkering is niet langer vijf jaar, maar 38 maanden. De uitkering is 70% van het laatstverdiende salaris (maar gemaximeerd op ongeveer € 2.600,- bruto per maand).
  • Ontslagvergoedingen worden door de wetgever momenteel ongemoeid gelaten. Bij ontslag kan dus vaak aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding. Het werkelijke recht op vergoeding hangt af van de omstandigheden (dienstjaren, leeftijd en redenen ontslag). Over het uiteindelijke gebruik van de vergoeding is financieel advies aan te bevelen. De vergoeding wordt in de normale belastingschijven belast en dit kan dus oplopen tot 52%.

Meer informatie over ontslagzaken, ww-rechten en arbeidsovereenkomsten krijgt u - op maat - tijdens een persoonlijk gesprek.

handige links
www.deontslaglijn.nl
www.wetwerk.nl
www.ontslagnet.nl
www.jurofoon.nl
www.raetsluy.nl