Slogan

online afspraak maken | contact
 

· HOME · Organisatie · Visie en werkwijze  · (pre-) IRO · IRO-Light · Allianties · Jaarkalender · Nieuwsbrief · Contact · 

Organisatie

Seneca

De Romeinse wijsgeer SENECA vond een gezond lichaam voorwaarde voor een gezonde geest.
Omdat wij deze visie delen hebben wij in 1992 Seneca Studiecentrum opgericht, kerntaken waren toen onderzoek, scholing en vitalisering: namelijk het voorkomen van burn-out en daarmee uitval uit het arbeidsproces.

Vanuit de aanbevelingen van de "Taskforce ouderen" en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt Seneca Consultancy BV u (40+) de gelegenheid om onder deskundige en multidisciplinaire begeleiding op een gezonde manier aan werk te komen en te blijven.

Over Seneca
Daardoor is Seneca Consultancy BV een adviesbureau voor oplossingen in werk & inkomen. We zijn sinds 1992 gespecialiseerd in reorganisaties, arbeidsbemiddeling voor 40+ (IRO), opleiding, vorming, coaching en training voor het MKB. We worden met name veel gevraagd voor trainingen leidinggeven, performance management en commerciële vaardigheden voor ondernemers. Onze vijf consultants fungeren als jobhunter en (mental) coach.

Wij hanteren in onze werkwijze de drie C’s:
- Commitment
weer geloven in wie men is en wat men doet;
- Control
geloof in invloed op het verloop van gebeurtenissen;
- Challenge
uitdagingen en veranderingen onder ogen zien en aandurven.

Door onze visie en missie (een gezonde geest in een gezond lichaam, en “iedereen een baan die bij hem/haar past”), stellen wij de mogelijkheden en de behoeften van het individu centraal, richten wij ons op persoonlijke effectiviteit en performance. Coaching en begeleiding zijn gericht op vitalisering, zelfvertrouwen en zelfwaardering, geluk ervaren wij als een eng en tijdelijk begrip, liever spreken wij van “tevredenheid”. Wij hebben een persoonlijke maar tevens zakelijke en resultaatgerichte instelling: deze instelling biedt onze kandidaten en klanten perspectief. Onze ervaren coaches zijn tevens jobhunters, met een eigen top 100 aan bedrijven en invloedrijke (branchegerichte) netwerken. Uiteraard werken wij volgens kwaliteitsnormen, onderandere die van het UWV, INK; wij hanteren een klachtenbehandelingprotocol, alsmede de privacy-code.